Mesaje Recente

Pagini: [1] 2 3 ... 10
2
Domnul Doctor Eugen Sandica va transmite urmatoarele precizari:

Precizari privind programarile pentru consultatii medicale curente in spitalul din Bad Oyenhausen:
Este recomandata programarea din timp (aproximativ cu 7-8 luni inainte)!
De retinut: au prioritate pacientii aflati in urgenta medicala, pacientii noi, precum si cei care sufera modificari importante ale parametrilor.

Referitor la venirea pentru consultatii in Bucuresti:
Vom fi instiintati cand va incepe un nou program de colaborare cu unul dintre spitalele din Capitala!

3
Important! Atentie! / Precizari foarte importante privind vaccinarea copiilor!
« Ultimul mesaj de nicoleta Aprilie 11, 2019, 09:53:09 p.m. »
Domnul Doctor Eugen Sandica recomanda:
"Schema de vaccinare obligatorie de pe teritoriul statului in care copilul traieste (daca locuieste pe teritoriul Romaniei: schema de vaccinare din Romania; daca locuieste in Germania: schema din Germania)".
Este recomandat a nu se vaccina copilul inainte cu doua luni de momentul operatiei si in urmatoarele doua luni de dupa operatie. De asemenea, este recomandata evitarea persoanelor bolnave si locurile publice aglomerate.
4
Multumiri, sentimente, ganduri, felicitari, aniversari / Mesaj de multumire
« Ultimul mesaj de nicoleta Aprilie 09, 2019, 09:03:50 a.m. »
Dragi parinti, mesajul acesta va este transmis de catre omul cu inima de aur, intr-un moment foarte greu din viata:

''Multumesc parintilor pentru sustinerea si solidaritatea exprimate in mesajele trimise, cat si pentru participarea in Bielefeld, in Bucuresti si in Galati la ceremoniile religioase.
Sper sa putem sa ii ajutam in continuare pe cei aflati in suferinta, asa cum mi-a spus si Carmen pana in ultima zi, fara sa tina seama de propria suferinta: "Du-te si mai salveaza un copil!".

Eugen Sandica
5
Articole, link-uri, reportaje / Ce inseamna malformatie cardiaca congenitala
« Ultimul mesaj de nicoleta Octombrie 05, 2017, 10:31:47 a.m. »
Unul dintr-o suta de nou-nascuti are o malformatie cardiaca. In Romania se nasc anual intre 1000 si 1500 de copii cu malformatie cardiaca congenitala (MCC), respectiv cu o anomalie a inimii, care nu s-a format normal in primele saptamani de sarcina. Exista peste 35 de tipuri de malformatii cardiace. Unele sunt diagnosticate in timpul sarcinii, altele la nastere sau ulterior.

http://www.povestidininima.ro/ce-inseamna-malformatie-cardiaca/

6
In cazul interventiilor chirurgicale, unul dintre p?rin?i, care înso?e?te copilul la tratament, beneficiaz? de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pân? la împlinirea vârstei de 18 ani.

Indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav, in cazul interventiilor chirurgicale, se acord? pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?a medical? în specialitate ?i a certificatului pentru persoanele cu handicap, dup? caz.

Durata concediului medical în cazul interventiilor chirurgicale va fi stabilit? de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?a medical? în specialitate, iar dup? dep??irea termenului de 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigur?rilor sociale.

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afec?iuni care nu pot fi tratate în ?ar? se elibereaz? de medicul curant, cu avizul direc?iilor de s?n?tate public?, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care prime?te servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE /Confedera?iei Elve?iene se elibereaz? de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile ?i indemniza?iile de asigur?ri sociale de s?n?tate

 CAP. V    Concediul ?i indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav
 
 ART. 26    (1) Asigura?ii au dreptul la concediu ?i indemniza?ie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afec?iunile intercurente, pân? la împlinirea vârstei de 18 ani.
                (2) Indemniza?ia prev?zut? la alin. (1) se suport? integral din bugetul Fondului na?ional unic de asigur?ri sociale de s?n?tate.

 ART. 27    (1) Beneficiaz? de indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav, op?ional, unul dintre p?rin?i, dac? solicitantul îndepline?te condi?iile de stagiu de cotizare prev?zute la art. 7.

 ART. 28    Indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afec?iuni intercurente pân? la împlinirea vârstei de 18 ani se acord? pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie ?i a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condi?iile legii, dup? caz.

 ART. 29    Durata de acordare a indemniza?iei prev?zute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excep?ia situa?iilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interven?ii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilit? de medicul curant, iar dup? dep??irea termenului de 90 de zile, de c?tre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigur?rilor sociale.

 ART. 30    Cuantumul brut lunar al indemniza?iei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilit? conform art. 10.
 

ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 158/2005

?SEC?IUNEA a 5-a ??Concediul ?i indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav

ART. 50 ? ?(1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani ?i îngrijirea copilului cu handicap în vârst? de pân? la 18 ani pentru afec?iuni intercurente se elibereaz? de medicul curant, în condi?iile ?i pân? la duratele maxime prev?zute de lege.
                  (2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durat? de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceea?i afec?iune.
           ? ?(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durat? de cel mult 30 de zile calendaristice.

ART. 51 ? ?În situa?ia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor interven?ii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?? medical? în specialitatea respectiv?, pentru durate stabilite de acesta, în func?ie de gravitatea afec?iunii. Dac? durata concediului medical dep??e?te 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigur?rilor sociale.

ART. 53 ? ?(1) Beneficiaz? de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afec?iuni care nu pot fi tratate în ?ar? unul dintre p?rin?i, tutorele, asiguratul c?ruia i s-a încredin?at copilul spre cre?tere ?i educare sau în plasament familial ?i care înso?e?te copilul la tratament în str?in?tate.
 ?           ?(2) Certificatul de concediu medical se elibereaz? de medicul curant, cu avizul direc?iilor de s?n?tate public?, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, în condi?iile ?i pân? la duratele maxime prev?zute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

ART. 53^1 ? ?(1) Beneficiaz? de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care prime?te servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE /Confedera?iei Elve?iene unul dintre p?rin?i, tutorele, asiguratul c?ruia i s-a încredin?at copilul spre cre?tere ?i educare sau în plasament familial ?i care înso?e?te copilul.
               ? ?(2) Certificatul de concediu medical se elibereaz? de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, în condi?iile ?i pân? la duratele maxime prev?zute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

ART. 54 ? ?Durata de acordare a indemniza?iei pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excep?ia situa?iilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interven?ii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilit? de medicul curant.

ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile ?i indemniza?iile de asigur?ri sociale de s?n?tate

 ART. 11    (2) În în?elesul prezentei ordonan?e de urgen??, medic curant este orice medic aflat în rela?ie contractual? cu casele de asigur?ri de s?n?tate, precum ?i orice alt medic cu autoriza?ie de liber? practic? valabil? ?i care încheie o conven?ie în acest sens cu casele de asigur?ri de s?n?tate, în condi?iile prezentei ordonan?e de urgen??.
8
Luna trecuta am fost din nou la clinica din Bad Oeynhausen. De data asta pentru operatie.
Multumim inca o data domnului doctor Eugen Sandica si intregii echipe din Bad! Ei au avut grija, cu mare atentie si delicatete, nu doar ca Rares sa revina acasa cu o inima mai puternica, dar si cu zambetul pe buze!
O data in plus ne-au dat acel "strop" de incredere, cat pentru inca o viata!
Multumim din inima!
9
Multumiri, sentimente, ganduri, felicitari, aniversari / Re: 7 Aprilie - O zi speciala !
« Ultimul mesaj de Gilia Aprilie 07, 2017, 05:13:46 p.m. »
In aceast? zi special?, mai mult dec?t oric?nd, ne g?ndim cu drag si muuulta recuno?tin?? la domnul doctor ?i ?i dorim ca binele pe care el ?l face s? i se ?ntoarc? inzecit! Si s? fie s?n?tos, pt a putea ajuta in continuare copiii cu probleme la inimioar?. In sufletul nostru este prezent in permanen??, ?l v?d mereu in zambetul feti?ei mele, in momentele fericite! :)

V? dorim o zi de na?tere fericit?, Domnule Doctor!:) La mul?i ani!!

Cu mult drag, Lorelai, p?rin?ii ?i surioara <3
10
Multumiri, sentimente, ganduri, felicitari, aniversari / 7 Aprilie - O zi speciala !
« Ultimul mesaj de nicoleta Aprilie 07, 2017, 03:47:52 p.m. »
La multi ani D-lui Doctor Sandica!

Pagini: [1] 2 3 ... 10