Autor Subiect: Obtinerea formularului E112  (Citit de 66401 ori)

nicoleta

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 589
  • Vezi Profilul
Obtinerea formularului E112
« : Martie 22, 2010, 01:41:28 p.m. »
Aveti aici procedura de solicitare a Formularului E112, care de anul trecut are o alta denumire, se numeste S2, insa pe site-ul CNAS nu s-a facut modificarea numelui, procedura ramane aceeasi.

Pentru a obtine formularul E112 trebuie completat un raport medical de catre un medic specialist cardiolog.
In acest raport medical trebuie completat:
- diagnosticul;
- serviciile medicale recomandate a fi realizate;
- trebuie mentionat de ce aceste serviciile medicale nu se pot realiza in tara (de ex: listele de asteptare sunt prea lungi etc. - ceea ce este o absurdiate, dar asa e la noi -);
La acest raport medical se ataseaza:
- toate actele medicale pe care le aveti;
- copii dupa actele de identitate ale parintilor;
- copie dupa certificatul de nastere al copilului;
De la clinica la care mergeti va trebuie:
- acordul scris al clinicii/spitalului din care sa reiasa ca pacientul poate fi internat la acea clinica, eventual chiar o programare.

Cu acest dosar se merge la Casa de Asigurari de Sanatate de care apartin parintii, acolo se face o cerere de mana si ....BAFTA!
Aici este site-ul CNAS: http://www.cnas.ro/?id=222 , la Formularul E112 gasiti chiar raportul medical (tipizatul) pe care ar trebui sa-l completeze medicul cardiolog.

« Ultima Modificare: Aprilie 25, 2012, 07:40:23 p.m. de nicoleta »

nicoleta

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 589
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #1 : August 21, 2010, 10:35:00 a.m. »
ACESTA ESTE ACTUL PRIN CARE SE REGLEMENTEAZA CE SPITAL TREBUIE SA ELIBEREZE RAPORTUL MEDICAL ATIT DE NECESAR NOUA ,
DIN PACATE NICI MEDICII SEFI DIN CAS  NU CUNOSC ACEST LUCRU ,ITI SPUN TOT FELUL DE PROSTII PINA APARE UNUL MAI RASARIT CARE A CITIT ACEST ACT
IL POSTEZ AICI CA SA STIE TOATA LUMEA CE ARE DE FACUTCasa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
Ordinul 575 din 30 aprilie 2009 (Ordinul 575/2009)

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Referatul de aprobare al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale nr. JA1340 din 24 aprilie 2009,
   in temeiul dispozitiilor art. 236, art. 266 alin. (2), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 19 si 40, art. 17 alin. (5) si ale art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Raportul medical se intocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania."
   2. La articolul 45, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Raportul medical se intocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania."
   3. La articolul 46, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
   "(4) La intocmirea referatului prevazut la alin. (3) se vor detalia imprejurarile de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibile si inevitabile, inclusiv imprejurari de natura medicala, care au condus la situatia de forta majora."
   4. Anexa nr. 10A la Normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
   5. Formularul prevazut in anexa nr. 11A la Normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Irinel Popescu

   Bucuresti, 30 aprilie 2009.
   Nr. 575.


ANEXA  Nr. 1
(Anexa nr. 10A la Normele metodologice)

   Numar de inregistrare in unitatea sanitara .............
  

                                                
+------------------------------+
                                               |           AVIZAT*)           |
                                                |Casa de Asigurari de Sanatate |
                                                |          Medic-sef           |
                                                |                              |
                                                | (data, semnatura, stampila)  |
                                                +------------------------------+


RAPORT
medical al pacientului care solicita Formularul E 112 -
Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs
pentru asigurarea de boala - maternitate


   1. Medicul ................................................., (nume, prenume) medic specialist in specialitatea ............................, cu gradul profesional universitar ..........., sectia ................., din Spitalul clinic universitar/judetean ...........................
   2. Pacientul ......................................, (nume, prenume) CNP ......................................, cu domiciliul ..........................................
   3. Pacientul se afla in supravegherea clinicii din data de ..................
   4. A fost internat cu ultima Foaie de observatie nr. ........................
   5. A fost diagnosticat cu ...................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   6. Prezentarea unui scurt istoric al afectiunilor si al tratamentelor efectuate:
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   7. Serviciile medicale recomandate a fi realizate ...........................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   In contextul prezentat consider ca pacientul poate beneficia de formularul E 112 - Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs, aferente asigurarii de boala si maternitate, care va permite persoanei interesate sa beneficieze de prestatiile in natura de boala si maternitate in noul sau stat de resedinta, deoarece:
 a) ingrijirile solicitate figureaza printre prestatiile din Romania (pentru persoanele asigurate in vederea autorizarii deplasarii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene pentru a primi tratamentul adecvat starii de sanatate, serviciul medical face parte din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania);
   b) ingrijirile solicitate nu pot fi acordate in niciuna dintre unitatile sanitare din Romania intr-un termen rezonabil in raport cu starea bolnavului si evolutia probabila a bolii, deoarece (se expliciteaza si se argumenteaza motivele pentru care serviciul solicitat nu se poate realiza intr-un interval de timp util) .....................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   c) deplasarea NU este de natura sa compromita starea de sanatate a bolnavului sau aplicarea tratamentului medical (se expliciteaza si argumenteaza)
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   d) perioada maxima in care este indicata acordarea serviciului medical (argumentare)
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................

  ......................................................................................
   ......................................................................................
   La prezentul raport medical se ataseaza urmatoarele inscrisuri medicale din care rezulta diagnosticul pentru care se solicita formularul E 112:
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   ......................................................................................
   Prezentul raport se intocmeste de catre un medic dintr-un spital clinic universitar aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.
   8. Intocmit de - MEDIC
  

Nume ....................................  Semnatura si parafa ..........................
 

   9. Pentru conformitate - SEF SECTIE
  

Nume ....................................  Semnatura si parafa ..........................
 

   10. Pentru avizare - MANAGER SPITAL
  

Nume ....................................  Semnatura si stampila spitalului .............
 

   NOTA: Necompletarea tuturor rubricilor invalideaza prezentul raport.
   OBSERVATII (se motiveaza refuzul avizarii de catre medicul-sef al casei de asigurari de sanatate):
  

+------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
+------------------------------------------------------------------------------+
 

*)Avizul medicului-sef al casei de asigurari de sanatate certifica faptul ca serviciul medical recomandat a fi efectuat se regaseste in pachetul de servicii de baza acordat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
(Mariana)
« Ultima Modificare: August 21, 2010, 10:37:57 a.m. de nicoleta »

nicoleta

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 589
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #2 : August 21, 2010, 10:37:25 a.m. »
Ce trebuie sa stiti foarte important :

    *Persoana care va semna la CNSAS,CASMB sau OPSNAJ  pe  acest  formular\trebuie doar sa certifice ca serviciile medicale care urmeaza a fi  efectuate se afla in pachetul de servicii de  baza acordat in sistemul de asigurari de sanatate din Romania.

    *Aceasta persoana nu are competenta de a contrazice medicul specialist si ca urmare  nu are dreptul de a emite o opinie asupra modului si locului  unde trebuie tratat pacientul.Daca acest serviciu se afla in pachetul de servicii de baza si el / ea refuza ii puteti da in judecata linistiti pentru ca decizia lor  depaseste atributiile functiei. (Exista pe pagina 2  a rap medical scris sub casuta  de Observatii mic de tot acest lucru.)

    *Desemenea de multe ori chiar medicul specialist care  va trimite va sugereza un ? mic ? procent  (pana la 20%) ca spaguta de dat la nu stiu ce cunostiinta de a lui de pe acolo pe care partial o ia defapt tot el, discutie pe care va rog sa o ignorati pentru ca este dreptul dvs de a fi tratat  si nu trebuie  sa va coste absolut nimic.

    *Un alt personal important este persoana de la registratura departamentelor  internationale care de multe ori incearca sa va descurajeze povestind de o multime de asa zise cunostinte care nu au obtinut acesti bani- nu este decat un preambul al manevrei de cerere de spaga pentru  a va facilita ele aceasta aprobare.

    *Sunati pentru a verifica programul registraturii inainte de a  merge la CNSAS,OPSNAJ,CASMB etc

    * In mod real nu exista baza reala de a fi refuzati daca aveti un dosar bine facut.

Aceste informatii le-am preluat de pe siteul "www.desprecopii.ro"
 (doinaroman)    
« Ultima Modificare: August 21, 2010, 10:38:08 a.m. de nicoleta »

Mara [mQQm]

 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 539
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #3 : August 21, 2010, 04:06:00 p.m. »
SEC?IUNEA a 10-a
Formularul E 112 ?Atestat privind men?inerea dreptului
la presta?iile ?n curs pentru asigurarea de boal?-maternitate?
PARAGRAFUL 1
Dispozi?ii generale
Art. 39. ? (1) Formularul E 112, prev?zut ?n anexa nr. 10 la
prezentele norme metodologice, este utilizat pentru men?inerea
dreptului la presta?iile de boal? ?i maternitate aflate ?n curs, ?n
cazul persoanei care, dup? ce a dob?ndit dreptul la aceste
presta?ii, este autorizat? de c?tre institu?ia competent? s? revin?
pe teritoriul statului de re?edin?? sau s? ??i transfere re?edin?a pe
teritoriul altui stat membru.
(2) Formularul E 112 este utilizat ?i ?n cazul ?n care este
necesar? deplasarea ?ntr-un alt stat membru pentru a beneficia
de tratament medical adecvat.

Art. 40. ? (1) Formularul E 112 se adreseaz?:
a) lucr?torului salariat sau independent ori membrilor de
familie ai acestuia care beneficiaz? de presta?ii de boal? ?i
maternitate ?n statul competent ?i care solicit? institu?iei
competente autorizarea ?ntoarcerii pe teritoriul statului membru
de re?edin?? sau a transferului re?edin?ei lor, temporar ori
definitiv, pe teritoriul altui stat membru;
b) lucr?torului salariat sau independent ?i membrilor de
familie ai acestuia care sunt autoriza?i de institu?ia competent?
s? se deplaseze ?ntr-un alt stat membru cu scopul de a primi
tratament medical.
(2) Eliberarea formularului E 112 pentru situa?ia prev?zut? la
alin. (1) lit. a) poate fi refuzat? de c?tre institu?ia competent?
numai dac? se stabile?te c? deplasarea persoanei respective ar
prejudicia starea s?n?t??ii sale sau acordarea tratamentului
medical.
(3) Eliberarea formularului E 112 pentru situa?ia prev?zut? la
alin. (1) lit. b) nu poate fi refuzat? de c?tre institu?ia competent?
dac? tratamentul respectiv se reg?se?te printre presta?iile
acordate ?n baza legisla?iei statului membru pe al c?rui teritoriu
??i are re?edin?a persoana ?n cauz?, c?reia nu i se poate acorda
un asemenea tratament ?n statul membru de re?edin?? ?n
intervalul de timp necesar ?n mod normal pentru ob?inerea
tratamentului respectiv, lu?nd ?n considerare starea curent? de
s?n?tate ?i evolu?ia probabil? a bolii.

Art. 41. ? (1) Prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) se aplic? ?i ?n
cazul membrilor de familie care nu ??i au re?edin?a ?mpreun? cu
lucr?torul, precum ?i ?n cazul pensionarilor ?i membrilor de
familie ai acestuia care ??i au re?edin?a pe teritoriul altui stat
dec?t statul competent.
(2) Institu?ia de la locul de re?edin?? al persoanelor prev?zute
la alin. (1) este considerat? drept institu?ie competent? s?
elibereze formularului E 112.
Art. 42. ? Presta?iile acordate ?n baza formularului E 112
genereaz? ramburs?ri pe baz? de facturi.
PARAGRAFUL 2
Procedura emiterii formularului de c?tre casele de asigur?ri
(Art. 43. ? (1) ?n vederea ob?inerii formularului E 112,
persoana interesat? depune o cerere la casa de asigur?ri ?n
eviden?a c?reia aceasta este ?nregistrat? ca persoan? asigurat?.
(2) Dup? efectuarea ?nregistr?rii cererii, casa de asigur?ri
procedeaz? la analiza acesteia, dup? cum urmeaz?:
a) verific? statutul de asigurat al persoanei solicitante; ?n
situa?ia ?n care ?n urma verific?rilor se constat? c? persoana nu
este asigurat?, cererea de eliberare a formularului nu este
aprobat?, iar acest lucru se comunic? ?n scris solicitantului;
b) analizeaz? dosarul medical pentru a verifica ?ndeplinirea
condi?iei prev?zute de art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CEE)
nr. 1.408/71; *
c) dac? constat? ?ndeplinirea condi?iilor prev?zute la lit. a) ?i
b), elibereaz? formularul E 112.
(3) Termenul maxim de solu?ionare a cererii de eliberare a
formularului E 112 este de 5 zile lucr?toare.

(4) Formularul E 112 se completeaz? ?n dou? exemplare,
dintre care unul se p?streaz? la casa de asigur?ri, iar cel?lalt se
?nm?neaz? persoanei solicitante. ?n situa?ia ?n care persoana
solicitant? se deplaseaz? pentru tratament ?n Marea Britanie, se
completeaz? un exemplar suplimentar care se transmite c?tre
Department for Work and Pensions, Pension Service,
Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon
Tyne.
Art. 44. ? (1) ?n cazul prev?zut la art. 40 alin. (1) lit. a),
cererea va fi ?nso?it? de urm?toarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de
na?tere, dup? caz;
b) dosarul medical care va con?ine ?nscrisuri medicale ?i
raportul medical prev?zut ?n anexa nr. 10A la prezentele norme
metodologice;
c) confirmarea scris? din partea unit??ii sanitare din statul
membru al Uniunii Europene sau al Spa?iului Economic
European ?n care se inten?ioneaz? efectuarea serviciului
medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda
respectivul serviciu medical ?n perioada indicat? de persoana
solicitant?, ?n baza formularului E 112;
d) dovada transferului de re?edin??.
(2) Din raportul medical trebuie s? rezulte diagnosticul ?i
tratamentul medical urmat la o unitate sanitar? aflat? ?n rela?ii
contractuale cu o cas? de asigur?ri, precum ?i precizarea, ?n
mod explicit ?i argumentat, c? deplasarea persoanei solicitante
nu prejudiciaz? starea s?n?t??ii sale sau primirea de tratament
medical.
(3) Raportul medical trebuie ?ntocmit de un medic dintr-o
unitate sanitar? aflat? ?n rela?ii contractuale cu o cas? de
asigur?ri.
(4) Toate documentele medicale, precum ?i raportul medical
trebuie s? fie datate, semnate ?i ?tampilate.
Art. 45. ? (1) ?n cazul prev?zut la art. 40 alin. (1) lit. b),
cererea va fi ?nso?it? de urm?toarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de
na?tere, dup? caz;
b) dosarul medical, care va con?ine, pe l?ng? ?nscrisuri
medicale, raportul medical prev?zut ?n anexa nr. 10A, din care
s? rezulte diagnosticul, precum ?i recomandarea medical?
pentru efectuarea tratamentului;
c) confirmare scris? din partea unit??ii sanitare din statul
membru al Uniunii Europene sau al Spa?iului Economic
European ?n care se inten?ioneaz? efectuarea serviciului
medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda
respectivul serviciu medical, ?n baza formularului E 112, ?n
perioada indicat? de persoana solicitant?, pe baza recomand?rii
medicului curant care ?ntocme?te raportul medical.
(2) Din raportul medical trebuie s? rezulte c? serviciul
medical solicitat face parte din pachetul de servicii de baz? de
care beneficiaz? asigura?ii ?n sistemul de asigur?ri sociale de
s?n?tate din Rom?nia, precum ?i faptul c? acesta nu poate fi
efectuat ?ntr-un interval de timp rezonabil ?n niciuna dintre
unit??ile sanitare din Rom?nia, lu?nd ?n considerare starea
curent? de s?n?tate a persoanei solicitante ?i evolu?ia probabil?
a bolii.
(3) ?n raportul medical ?ntocmit de medicul curant trebuie
precizat ?n mod explicit ?i argumentat motivul pentru care
serviciul medical respectiv nu poate fi acordat ?ntr-un interval de
timp rezonabil ?n nicio unitate sanitar? din Rom?nia.
(4) Raportul medical trebuie ?ntocmit de un medic dintr-o
unitate sanitar? aflat? ?n rela?ii contractuale cu o cas? de
asigur?ri de s?n?tate din Rom?nia.
(5) Toate documentele medicale, precum ?i raportul medical
trebuie s? fie datate, semnate ?i ?tampilate.

Art. 46. ? (1) Formularul E 112 se elibereaz? ?nainte de
plecarea persoanei beneficiare.
(2) Formularul poate fi emis ?i dup? plecarea persoanei
beneficiare dac?, din motive de for?? major?, nu a putut fi
eliberat anticipat. Formularul se elibereaz? numai dac? nu a fost
achitat? contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul
efectu?rii pl??ii formularul nu mai produce efectele juridice pentru
care este solicitat.
(3) ?n cazul prev?zut la alin. (2), casa de asigur?ri ?ntocme?te
un referat prin care se argumenteaz? ?i se justific? situa?ia de
for?? major?, document care va sta la baza eliber?rii formularului
E 112.


*      Articolul 22
?ederea ?n afara statului competent. ?ntoarcerea ?n sau transferul re?edin?ei
?ntr-un alt stat membru pe timpul bolii sau maternit??ii.
Necesitatea deplas?rii ?ntr-un alt stat pentru primirea tratamentului adecvat

(2) Autoriza?ia necesar? ?n temeiul alineatului (1) litera (b) poate fi refuzat? numai dac?
se stabile?te c? deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea s?n?t??ii sale sau
primirea de tratament medical.
« Ultima Modificare: Septembrie 01, 2010, 04:22:12 p.m. de mQQm »
If I had a prayer, it would be this: ?God spare me from the desire for love, approval, or appreciation. Amen.? 
We live in a house of mirrors and think we are looking out of the windows?Fritz Perls


Mara [mQQm]

 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 539
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #4 : Septembrie 15, 2010, 02:47:01 p.m. »
From:  
Eugenia GHEORGHE <relpubl32@casan.ro>
...
Add to Contacts
To:   mariboca67@yahoo.com  

          Stimata doamna,

 

 Conform regulamentelor europene pentru securitate sociala si a ord. CNAS nr. 592/2008, casele de asigur?ri de s?n?tate la care sunt lua?i ?n eviden?? asigura?ii elibereaz? formularul E112 solicitan?ilor, dac? se ?ncadreaz? ?n una din urm?toarele situa?ii:

 

            - asiguratul ??i transfer? re?edin?a pe teritoriul unui alt stat membru UE ?i necesit?         men?inerea dreptului la presta?iile de boal? ? maternitate acordate p?n? la momentul transferului ?n Rom?nia,

            - asiguratul urmeaz? s? efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baz? din Rom?nia, iar acesta nu poate fi acordat  ?ntr-un interval de timp necesar ?n mod normal pentru ob?inerea tratamentului respectiv ?n ?ara noastr?, lu?ndu-se ?n considerare starea curent? de s?n?tate a persoanei ?i evolu?ia probabil? a bolii.

 

      Asigura?ii care solicit? formularul E112 vor depune la casa de asigur?ri de s?n?tate de care apar?ine urm?toarele documente: cerere; copie a actului de identitate sau, dup? caz, a certificatului de na?tere; un raport medical care va con?ine recomandarea pentru efectuarea tratamentului ?n str?in?tate, numai pentru cea de a doua situa?ie; dosarul medical din care s? rezulte diagnosticul pacientului ?i faptul c? serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat ?ntr-un interval de timp normal ?n nici una din unit??ile sanitare din Rom?nia si o confirmare scris? din partea unit??ii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care s? rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical ?n perioada indicat? de persoana solicitant?.

 

Casele de asigur?ri de s?n?tate nu intervin ?n ?ntocmirea raportului medical sau a evalu?rii medicale a pacientului neav?nd atribu?ii ?n acest sens, opinia medical? fiind cea care primeaz?. Medicul de specialitate care completeaza raportul medical nu trebuie obligatoriu sa fie dintr-un spital judetean sau universitar, ci trebuie sa aiba incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu CAS.

 

 


          DRMRPPC
 
  
 
Mariana, am copiat acest raspuns aici, el putand fi de folos  si altora
« Ultima Modificare: Octombrie 18, 2010, 09:50:32 a.m. de mQQm »
If I had a prayer, it would be this: ?God spare me from the desire for love, approval, or appreciation. Amen.? 
We live in a house of mirrors and think we are looking out of the windows?Fritz Perls


kamy

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 312
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #5 : Octombrie 09, 2010, 12:47:45 a.m. »
   In cazul, in care, intampinati probleme la CJAS  sau aveti unele nelamuriri in vederea obtinerii formularului E112 , va puteti adresa la:
       Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?n?tate
DIREC?IA RELA?II MEDIA, RELA?II PUBLICE, PURT?TOR DE CUV?NT
Calea C?l?ra?ilor nr. 248, bloc S19, Sector 3, Bucure?ti
E-mail: relpubl1@casan.ro, tel. 0800.800.950,  Fax.0372.309.165

  Un raspuns la e-mail este posibil sa primiti in max. 30 de zile, varianta rapida este sa sunati dar trebuie sa cereti informatii cu privire la numele persoanei cu care ati vorbit.
« Ultima Modificare: Octombrie 09, 2010, 02:16:27 p.m. de kamy »

Mara [mQQm]

 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 539
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #6 : Octombrie 27, 2010, 10:05:46 p.m. »
Formularul E 112 si-a schimbat denumirea, se numeste acum formularul S2. Si-a schimbat si formatul . Legislatia in baza caruia se obtine nu s-a schimbat, insa. Schimbarile aparute intereseaza mai mult casele de asigurari.

Sper sa reusesc sa pun pana plec si ceva date pt prelungirea formularului in caz de nevoie, acum sunt foarte pe fuga.
If I had a prayer, it would be this: ?God spare me from the desire for love, approval, or appreciation. Amen.? 
We live in a house of mirrors and think we are looking out of the windows?Fritz Perls


laura_b

 • Full Member
 • ***
 • Mesaje postate: 141
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #7 : Noiembrie 05, 2010, 11:31:17 a.m. »
eu am avut nevoie de 2 prelungiri atat pentru formularul obtinut pentru nastere cat si cel pentru operatia lui David si a fost suficienta scrisoarea din partea spitalului din Germania in care s-a specificat perioada de prelungire si motivul. Aceasta scrisoare se trimite pe fax/email, depinde cum v-ati inteles cu cei de la Casa de Asigurari si pe baza acestui document vi se va elibera prelungirea care va fi inmanata persoanei care o va ridica de la Casa de Asigurari doar in ultima zi a expirarii formularului vechi.

Mara [mQQm]

 • Hero Member
 • *****
 • Mesaje postate: 539
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #8 : Noiembrie 05, 2010, 11:17:10 p.m. »
Asa e Laura, prelungirea formularului ca si transferul catre alt spital in caz de nevoie, se fac in baza formularului E107. Cerere din partea spitaluilui adresata  Casei de Asig transmisa prin fax Casei din tara de domiciliu.

Pt cei care plecati luati-va si cardul de sanatate. E valabil 6 luni dupa care trebuie reinnoit.
If I had a prayer, it would be this: ?God spare me from the desire for love, approval, or appreciation. Amen.? 
We live in a house of mirrors and think we are looking out of the windows?Fritz Perls


magdaz

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 294
  • Vezi Profilul
  • Blogul lui Rares
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #9 : Septembrie 22, 2011, 02:44:02 p.m. »
Au aparut noi "surprize" in eliberarea formularului S2. Este o mamica care are programare pentru operatia bebelusului la inceputul lunii octombrie si careia i s-a eliberat formularul cu precizarea ca nu vor fi decontate toate cheltuielile (ceva legat de materialele sanitare folosite in timpul interventiei).
Cand am fost in august la control am auzit o asemenea poveste de la o alta mamica care gasise modalitatea de a obtine decontarea integrala a cheltuielilor.
Se pare ca pentru a obtine acest formular in mod corect trebuie sa stim legislatia mai bine decat cei de la CASS.
Voi reveni cu detalii pe masura ce voi primi datele exacte. Pentru ca pana la data programata timpul este scurt, stie cineva sa ne spuna care este prevederea legala conform careia cheltuielile se suporta integral de CASS?

liviams

 • Full Member
 • ***
 • Mesaje postate: 238
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #10 : Septembrie 22, 2011, 03:04:52 p.m. »
Nu e vorba de implantare de stent ?
Noi cand am primit acceptul din Franta pt prima operatie, era specificat de francezi ca nu se deconteaza eventualele materiale care trebuie implantate(stent-uri si nu mai stiu daca era vorba si despre valve mecanice)!

magdaz

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 294
  • Vezi Profilul
  • Blogul lui Rares
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #11 : Septembrie 22, 2011, 03:21:37 p.m. »
Este tetralogie Fallot. Noi am avut in luna mai implantare de stent decontata integral de formular, Razvanel a avut in iunie implant de valva decontat integral. Cred ca este vorba despre o "eroare" a celor de la CASS in aplicarea legii, trebuie ca noi sa le aratam de ce copiii nostri au dreptul la decontarea integrala a cheltuielilor.
Sper sa gasim curand prevederea legala de care avem nevoie, apelam pentru aceasta la ajutorul vostru.
Nu stiu pe nimeni care sa fi platit ceva pentru operatie atunci cand a mers cu formularul.

magdaz

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 294
  • Vezi Profilul
  • Blogul lui Rares
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #12 : Septembrie 22, 2011, 03:59:34 p.m. »
Revin cu precizari, asa cum apar ele in documentele de eliberare a formularului:

"precizam faptul ca nu sunt decontate din FNUASS costurile pentru materialele sanitare utilizate in cadrul interventiei chirurgicale, deoarece in conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 1591/1110/30.12.2010 Programul national de cardiologie face parte din categoria programelor nationale finantate de catre Ministerul Sanatatii".

Medicul cardiolog care a intocmit raportul a spus ca acest lucru se traduce astfel: "clinica din Germania isi recupereaza costurile partial de la CASMB si partial de la Ministerul Sanatatii, nu inseamna nicidecum ca trebuie sa plateasca pacientul o parte din cheltuieli".

Noi nu am avut asemenea precizari la obtinerea formularului, este cineva care a mers cu formularul eliberat in aceste conditii?

laura_b

 • Full Member
 • ***
 • Mesaje postate: 141
  • Vezi Profilul
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #13 : Septembrie 22, 2011, 04:07:48 p.m. »
este prima data cand aud de asa ceva. Persoana respectiva careia i s-a spus ca trebuie sa plateasca o parte din cheltuieli din ce oras este. Cel putin in Bucuresti nu cred ca s-a aplicat vreodata aceasta varianta de a nu plati integral costurile interventiei incluznd aici si materialele.

magdaz

 • Sr. Member
 • ****
 • Mesaje postate: 294
  • Vezi Profilul
  • Blogul lui Rares
R?spuns: Obtinerea formularului E112
« Răspuns #14 : Septembrie 22, 2011, 04:18:21 p.m. »
Persoana este din Bucuresti. Aceste precizari apar in raportul medicului de la CASS. Este posibil sa fie vorba de o impartire a cheltuielilor bugetare intre structuri diferite si sa nu implice nicio cheltuiala din partea pacientului, dar mamica respectiva trebuie sa stie exact cum stau lucrurile, daca va avea sau nu de suportat o parte din cheltuieli.

Asteptam raspunsuri din partea celor care au fost de curand cu formularul si au intalnit asemenea precizari.