Autor Subiect: Interviu aparut pe site ul Asociatiei Medicilor Romani din Germania  (Citit de 1822 ori)

Andreea

  • Sr. Member
  • ****
  • Mesaje postate: 456
    • Vezi Profilul
Interviu aparut pe site ul Asociatiei Medicilor Romani din Germania
« : Septembrie 01, 2013, 08:07:04 p.m. »

http://www.amrg.de/?page_id=5643


"Un c?ntec frumos ?i cunoscut spune c? au loc miracole, atunci c?nd crezi ?n ele. ?i Eugen S?ndic? crede. Ba mai mult dec?t at?t, chiar poate s? le ?nf?ptuiasc?. Eugen S?ndic? este chirurg cardiovascular ?i directorul Centrului de Malforma?ii Cardiace Congenitale ? Centrul Inimii si de Diabet Bad Oeynhausen, din Germania. Pacien?ii s?i sunt nou-n?scu?i ?i sugari care sufer? de malforma?ii grave la inim?. ?Acest om a redat via?a copilului meu, ?n timp ce al?i doctori au refuzat s? o mai prelungeasc?. Mii de mul?umiri, nu sunt ?ndeajuns pentru acest ?nger?, ?V? mul?umesc pentru minunea de azi, s? v? dea Dumnezeu s?n?tate ?i putere s? salva?i c?t mai mul?i copii!?- acestea sunt doar c?teva din mesajele care au un singur destinatar: medicul Eugen S?ndic?. El este pentru p?rin?ii bebelu?ilor opera?i, un erou, un geniu, reprezint? speran??; este cel care a redat ?ansa la o via?? normal? pentru sute de bebelu?i. Eugen S?ndic? are puterea de a face s? se poat? atunci c?nd totul pare pierdut. Chirurgul petrece c?te 14 ore zilnic ?n spital, iar ceea ce face nu este o profesie, ci este o parte din el. ?Eu nu plec la or? fix? acas?, sunt ?n spital at?t c?t este nevoie. Nu conteaz? dac? este week-end sau dac? sunt ?n concediu, chiar ?i atunci, gra?ie tehnicii actuale, arunc o privire cel pu?in o dat? pe zi prin intermediul computerului ?n reanimare sau pe sec?ie?. Se implic? emo?ional fa?? de to?i pacien?ii pe care ?i opereaz?. A avea astfel de pacien?i reprezint? o responsabilitate uria??, iar S?ndic? este con?tient de acest lucru. De aceea, spune el ?chirurgul trebuie s? fie certitudinea ?i siguran?a pacientului?. ?l contacteaz? multe familii disperate din Rom?nia. La Eugen S?ndic?, ajung astfel mul?i copii rom?ni cu probleme cardiace grave, considera?i inoperabili ?n ?ar?. ?Eu cred c? li se refuz? dreptul la via?? acestor copii ?n condi?iile ?n care exist? solu?ii alternative?, spune medicul. Cea mai mare provocare profesional? pentru S?ndic? este faptul ?de a vedea ?i m?ine persoanele care f?r? ajutorul t?u ar fi trecut ?n lumea de dincolo?. V? invit s?-l descoperim ?mpreun?, ?n interviul de fa??, pe acest om minunat care a salvat vie?ile multor copila?i ?i care continu? s? o fac? chiar ?n timp ce citim aceste r?nduri.

Andreea Samoil?: Cum a?i luat hot?r?rea de a deveni medic?
Eugen S?ndic?: Nu a fost o hot?r?re ad-hoc, pentru mine a fost ceva firesc ?i relativ clar ?nc? din copil?rie, f?r? a deveni o obsesie. Cu siguran?? a fost ?i mediul ?n care am crescut. P?rin?ii sunt medici, dar nu au ?ncercat s? ?mi sugereze ce cale s? urmez. Am fost atras de ?tiin?ele naturale, fiind absolvent al Liceului de ?tiin?e ale Naturii din Gala?i. Aceasta nu ?nseamn? c? am neglijat ?tiin?ele exacte, ?n clasa a XII-a ajung?nd ?n lotul na?ional de chimie pentru Olimpiada Interna?ional?.

A.S. : De c??i ani sunte?i plecat ?n Germania? V-a?i adaptat u?or vie?ii de aici?
Eugen S?ndic?: Sunt ?n Germania din 2004. Cu siguran??, dac? nu ar fi existat Germania nu a? fi plecat din Rom?nia. Adaptarea nu a fost necesar?, ?n cazul meu, deoarece am g?sit aici, ?n mare m?sur?, ceea ce am urm?rit ?ntotdeauna ?i am ?ncercat s? impun ?i acolo unde am lucrat ?n Rom?nia: ordine, disciplin?, seriozitate, predictibilitate, angajament, cultul muncii ?i al lucrului bine f?cut, respectarea cuv?ntului dat ?i a unor principii s?n?toase ?n rela?iile interumane. Sigur c? pe alocuri se poate progresa, a?a c? am ajuns s? cer celor de aici mai mult dec?t erau ei obi?nui?i. Nu au ?ns? cum s? se pl?ng? pentru c? nici un angajat al clinicii nu lucreaz? mai mult dec?t mine. Exemplul personal este fundamental. ?i at?t timp c?t nu am nici un fel de toleran?? pentru propria persoan?, nu v?d de ce s? fiu indulgent cu ceilal?i c?nd nu se ridic? la nivelul la care trebuie s? ??i desf??oare activitatea.

A.S. : Care este cea mai mare bucurie pe care meseria de medic v-o aduce?
Eugen S?ndic?: Faptul de a vedea ?i m?ine persoanele care f?r? ajutorul t?u ar fi trecut ?n lumea de dincolo.

A.S. : Ce le pute?i spune tinerilor care v? admir? ?i care ??i doresc s? v? urmeze calea?
Eugen S?ndic?: S? se g?ndeasc? de mai multe ori ?nainte de a lua aceast? hot?r?re pentru c? ?n aceast? specialitate nu este loc pentru jum?t??i de m?sur?. Mediocritatea ?nseamn? moarte.

A.S. : Profesia de medic este una dintre cele mai nobile ?i frumoase dintre c?te exist?. Cu toate acestea, este ?i dificil? ?i presupune multe sacrificii personale. A?i avut vreodat? momente c?nd v-a trecut prin minte s? renun?a?i?
Eugen S?ndic?: Niciodat? pentru c? ceea ce fac nu este o profesie, este o parte din mine. Eu nu plec la or? fix? acas?, sunt ?n spital at?t c?t este nevoie. Nu conteaz? dac? este week-end sau dac? sunt ?n concediu, chiar ?i atunci, gra?ie tehnicii actuale, arunc o privire cel pu?in o dat? pe zi prin intermediul computerului ?n reanimare sau pe sec?ie. Nu am considerat aceste aspecte ca fiind sacrificii, iar familia ?tie c? via?a pacien?ilor depinde de aceasta.

A.S. : Ce v? place s? face?i ?n timpul liber care v? r?m?ne? V? place s? c?l?tori?i, unde a?i fost ultima oar? ?n vacan???
Eugen S?ndic?: Din nefericire sau poate din fericire, nu am timp liber ?n acceptul general al cuv?ntului pentru c? ?ntotdeauna am ceva de f?cut, iar, din p?cate, ziua are numai 24 de ore. ?ncerc ?n m?sura posibilului s? fac sport, am redus ?ns? activit??ile sportive la tenis de c?mp ?i ciclism. ?nainte am c?l?torit mai mult, fiecare lucru la timpul s?u, probabil o voi mai face mai t?rziu. ?n ultimii ani, am r?mas ?n Europa, ultima dat? am fost pe Coasta de Azur ?i ?n Elve?ia.

A.S. : Cum este s? ave?i drept pacien?i ni?te copila?i at?t de mici ?i de fragili?
Eugen S?ndic?: A avea astfel de pacien?i reprezint? o responsabilitate uria??.

A.S. : Sunt riscurile mai mari la opera?iile nou-n?scu?ilor fa?? de cele ale adul?ilor?
Eugen S?ndic?: Cu siguran??. Vorbim de organisme extrem de fragile, de nou-n?scu?i care c?nt?resc uneori sub un kilogram, de malforma?ii cardiace complexe incompatibile cu via?a dac? nu sunt operate uneori ?n primele zile sau ore dup? na?tere, de malforma?ii extracardiace asociate, de sindroame cromozomiale care la r?ndul lor cresc riscul operator.

A.S. : Ave?i emo?ii c?nd intra?i ?n sala de opera?ie?
Eugen S?ndic?: Nu. Emo?iile ?n sensul de team?, fric?, nesiguran?? nu au ce c?uta ?n sala de opera?ie. Nici un chirurg nu trebuie s? intre ?n sal? ?ntr-o astfel de stare pentru c? riscul ca ceva s? nu mearg? bine este enorm ?i atunci totul este la voia ?nt?mpl?rii. Chirurgul trebuie s? fie certitudinea ?i siguran?a pacientului.

A.S. : Vi s-a ?nt?mplat s? v? implica?i emo?ional, v? ata?a?i de micu?ii pacien?i?
Eugen S?ndic?: M? implic emo?ional fa?? de to?i pacien?ii pe care ?i operez. Ei nu reprezint? cazuri, ci fiin?e umane suferinde care au nevoie de ajutor.

A.S. : C?t dureaz?, ?n medie, o opera?ie pe cord deschis la un nou-n?scut? Care este rata de succes?
Eugen S?ndic?: ?n chirurgia malforma?iilor cardiace exist? un num?r extrem de mare de tipuri de opera?ii a c?ror complexitate difer? semnificativ ?i, ?n consecin??, ?i durata operatorie. Se poate vorbi despre durata ?i rata de succes ale unui anumit tip de opera?ie la o anumit? grup? de v?rst?. Arunc?nd o privire peste statistica proprie, rata de succes este ?ntre 98-99%.A.S. : Pute?i s? ?mi spune?i, ave?i idee c??i copii a?i operat p?n? acum sau de c?te cazuri v? ocupa?i ?ntr-o zi la clinic??
Eugen S?ndic?: Operez, ?n medie, doi pacien?i pe zi, se mai adaug? urgen?ele, transplantul cardiac sau sistemele de asistare ventricular? (cord artificial).

A.S. : C?te ore petrece?i ?n spital?
Eugen S?ndic?: ?n general c?te 12-14 ore zilnic.

A.S. : V? mai aminti?i care a fost cel mai dificil caz de p?n? acum?
Eugen S?ndic?: Pacien?ii dificili sunt regula ?i nu excep?ia ?n aceast? specialitate. A? aminti ?ns? o opera?ie efectuat? ?n premier? ?i publicat? ?n literatura de specialitate: unifocalizare ?i anastomoza cavo-pulmonar? superioar? la un pacient cu ventricul func?ional unic ?i mari colaterale aortopulmonare.

A.S. : Care este cea mai mare provocare profesional??
Eugen S?ndic?: S? fac s? se poat? atunci c?nd totul pare pierdut.

A.S. : Am aflat c? ?i so?ia dvs este tot medic ?i c? ave?i o fiic?. O ve?i ?ndruma s? urmeze o carier? ca medic sau este liber? s? fac? ce alegeri ??i dore?te ea?
Eugen S?ndic?: Fiica noastr? este student? ?n anul II la medicin?, a fost alegerea ei.

A.S. : V? contacteaz? multe familii din Rom?nia? A?i fost vreodat? nevoit s? refuza?i un caz, din ce motive?
Eugen S?ndic?: Sunt multe familii disperate care m? contacteaz? din Rom?nia ?i primul lucru pe care mi-l spun, ?n general, este c? nimeni nu i-a ?ndrumat ?n situa?ia ?n care nu aveau o solu?ie ?n ?ar?. De regul?, li se spune c? nu se poate face nimic sau s? se adreseze unui centru din str?in?tate. Imagina?i-v? ce ?nseamn? acest lucru pentru p?rin?ii afla?i cu copiii ?n stare critic?, ?ncerc?nd s? g?seasc? o solu?ie contra-cronometru, sau pentru cei pentru care o simpl? deplasare ?n interiorul Rom?niei reprezint? o provocare. Experien?ele incredibile ale acestor familii pot fi citite pe site-ul www.malformatiicardiace.ro. Nu am refuzat niciun caz din cele care mi s-au adresat, de?i repet, multora nu li se d?duse nici o ?ans?. Ceea ce nu pot s? ?n?eleg ?i s? accept este faptul c? cei care ?ngrijesc ace?ti pacien?i, ?n momentul ?n care nu pot s? fac? ceva pentru ei, nu se preocup? pentru a g?si o solu?ie alternativ?. ?i-au pus oare ?ntrebarea ce ar face dac? ar fi ?n locul acestor p?rin?i? Eu cred c? li se refuz? dreptul la via?? acestor copii ?n condi?iile ?n care exist? solu?ii alternative. Se simte oare ?ns? cineva responsabil ?n Rom?nia de acest lucru sau este mai simplu s? fie blamat sistemul? A nu se uita ?ns? c? sistemul este reprezentat de oameni cu responsabilit??i, cel pu?in teoretic, bine definite.

A.S. : De ce apar aceste boli cardiace grave la nou-n?scu?i? C?t contribuie factorul genetic la apari?ia acestor boli?
Eugen S?ndic?: Exist? malforma?ii cardiace care se asociaz? unor anomalii cromozomiale, altele se datoreaz? unor noxe sau alcoolului. O serie de medicamente au fost de asemenea incriminate la fel ca ?i unele infec?ii virale. Cu toate acestea, cauza ?n cazul majorit??ii malforma?iilor cardiace congenitale nu este identificat?. Am avut situa?ii ?n care unul din gemeni avea o malforma?ie cardiac? complex? (sindrom de hipoplazie de cord st?ng), ?n timp ce cel?lalt era perfect s?n?tos. Cred c? este important ca p?rin?ii s? nu se culpabilizeze ?i s? treac? rapid peste etapa ?ntreb?rii ?De ce??, etap? ?n care se pierde timp pre?ios ?i s? ?ntrebe ?Ce se poate face??, pentru c? ?n prezent exist? op?iuni terapeutice pentru cvasitotalitatea malforma?iilor cardiace. Este foarte important ca odat? diagnosticul stabilit s? cear? p?rerea unui chirurg cardiac pediatru cu o bun? experien?? ?n domeniu.

A.S. : Se spune c? ?n sala de opera?ie ??i aduc aportul Dumnezeu, medicul ?i pacientul deopotriv?. Ce p?rere ave?i despre acest lucru?
Eugen S?ndic?: Sunt absolut de acord. Ceea ce st? ?n puterea ?i ?n responsabilitatea chirurgului este ca opera?ia s? fie perfect?. Restul nu poate fi controlat.

A.S. : C?t de des veni?i ?n Rom?nia?
Eugen S?ndic?: Rar.

A.S. : A?i readus z?mbetul ?i speran?a multor familii, salv?ndu-le via?a copiilor lor. Ce sentimente v? ?ncearc? ?n acele momente? ?ine?i leg?tura cu ei?
Eugen S?ndic?: Sunt bucuros c? am reu?it s? ?i ajut ?n clipe dramatice ale existen?ei lor. Majoritatea ?mi scriu mesaje de ziua mea, de Cr?ciun ?i de Pa?te, ?mi trimit fotografii, dar ?i rezutatele de la controalele periodice efectuate ?n alte locuri.

A.S. : De ce calit??i are nevoie un chirurg bun?
Eugen S?ndic?: S? fie ?n primul r?nd un medic bun. Un chirurg trebuie s? poat? s? opereze, un chirug bun ?tie c?nd s? opereze, iar un chirurg exceptional ?tie c?nd s? nu opereze.

A.S. : Exist? vreun defect cardiac pe care s? nu-l pute?i corecta?
Eugen S?ndic?: ?n principiu nu, toate malforma?iile cardiace au ?n prezent o solu?ie terapeutic?, radical? sau paleativ?, iar ?n cazuri extreme se recurge la transplantul cardiac.

A.S. : Ave?i vreun ritual sau o supersti?ie ?nainte de a intra la opera?ie?
Eugen S?ndic?: Nu.

A.S. : Care este cea mai mare dorin?? a dvs?
Eugen S?ndic?: Pentru a avea ?ansa s? se ?ndeplineasc?, dorin?ele trebuie spuse ?n g?nd.

Eugen S?ndic? este membru de onoare ?n Asocia?ia Medicilor Rom?ni din Germania.

Mara [mQQm]

  • Hero Member
  • *****
  • Mesaje postate: 539
    • Vezi Profilul
Re: Interviu aparut pe site ul Asociatiei Medicilor Romani din Germania
« Răspuns #1 : Septembrie 19, 2013, 03:08:16 p.m. »
Dincolo de absolut toate lucrurile, pentru noi a fost extrem de important faptul ca este un om in ai carui ochi te poti uita si stii ca a facut si face, tot ce  depinde  omeneste de dansul. Un om de o mare seriozitate si tinuta, si, DA, un om in mainile caruia poti pune viata copilului tau!

If I had a prayer, it would be this: ?God spare me from the desire for love, approval, or appreciation. Amen.? 
We live in a house of mirrors and think we are looking out of the windows?Fritz Perls